Beste patiënt,

Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Uw verzekering

KneeClinic streeft naar een contract met iedere zorgverzekeraar in Nederland.

KneeClinic heeft met de meeste verzekeraars een contract, behalve met CZ en VGZ. Voor patiënten met een budget- of naturapolis bij CZ of VGZ en een van hun labels, zoals Unive heeft dat de volgende consequenties. In geval van een budget- of naturapolis bij CZ en VGZ/Unive vergoeden deze twee verzekeraars minder dan onze basistarieven.

In dat geval ontvangt U van ons daarom een aanvullende factuur. Bij een behandeltraject met meerdere afspraken, behandelingen of operaties ontvangt u een eindafrekening. Het kan even duren voordat u die ontvangt. Dit bedrag is het verschil tussen wat CZ en VGZ vergoeden en de basistarieven van KneeClinic. Dit bedrag dient u zelf bij te betalen.

Uiteraard vertellen wij van tevoren wat de verwachte kosten bij benadering zullen zijn. Omdat de vergoedingen per polis kunnen verschillen, is het vaak niet mogelijk het exacte bedrag vooraf te noemen.

Voor patiënten met een restitutiepolis bij CZ of VGZ heeft dit in de meeste gevallen geen consequenties: de behandeling wordt in de meeste gevallen in zijn geheel door de zorgverzekeraar vergoed, behoudens het eigen risico. Vraagt u dit s.v.p. na bij uw zorgverzekeraar alvorens een afspraak te maken.

Dit is van kracht voor alle patiënten die zich vanaf 15 augustus 2018 inschrijven.

KneeClinic heeft een contract met Achmea, Menzis, DSW, ASR, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ENO en IptiQ waaronder de volgende zorgverzekeringen vallen:

Achmea De Friesland Zorgverzekeraar
  FBTO
  Interpolis
  One Underwriting
  Pro Life
  ZieZo
  Zilveren Kruis
Menzis Anderzorg
  Hema
  Menzis
  PMA
DSW DSW
  inTwente
  Stad Holland
ASR Ziektekostenverzekeringen De Amersfoortse
  Ditzo
ONVZ ONVZ
  PNOzorg
  VvAA
Zorg en Zekerheid AZVZ
  Zorg en Zekerheid
ENO Salland
  Zorgdirect
IptiQ Besured
  National Academic
  Promovendum