Zowel gedurende als na het behandeltraject van de KneeClinic is het mogelijk voor patiënten om de cliëntenraad te benaderen bij opmerkingen en/of klachten over de zorgverlening van de KneeClinic. Het e-mailadres van de cliëntenraad is clientenraad@kneeclinic.nl.

De cliëntenraad adviseert vervolgens de KneeClinic met als achterliggend doel de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

De KneeClinic is continu op zoek naar geïnteresseerde patiënten die een functie willen bekleden binnen de cliëntenraad. De voorzitter van de cliëntenraad is mevrouw R. Schoo. Zij is per e-mail bereikbaar op eveneens clientenraad@kneeclinic.nl.