De patiënt vertelt: Fransje Verbeem

“Bij een nare val, beschadigde mijn zoon zijn knie ernstig. Hij werd geopereerd in het OLVG. Bij de controle gleed hij uit de parkeergarage (kijk dus uit als u daar komt!), waarna opnieuw moest worden geopereerd. Het kwam niet meer goed, de klachten bleven ernstig. Verwijt na verwijt volgde, hij trainde niet goed etc. Na 3 1/2 jaar kon hij eigenlijk niet meer lopen. Een operatie werd geweigerd want mijn zoon was te depressief om te opereren. Via VGZ zijn we verwezen naar dr. Van Trommel, deze heeft geopereerd en met enorm resultaat! De pijn is helemaal weg, mijn zoon traint, is weer begonnen met werken, is niet meer depressief. Hij heeft werkelijk een leven terug! (en wij als ouders dus ook). Wij zijn allemaal zeer te spreken over de benadering, zowel vakmatig als persoonlijk. De fysiotherapeut spreekt van een prachtig resultaat. Met dank aan de daadkracht en goede zorg van de kliniek.”