De KneeClinic verleent zorg met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uit ons patiënttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze dienstverlening als zeer goed wordt ervaren. Desalniettemin wilt de KneeClinic doorgaan met het verbeteren van haar zorgverlening. Zo kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met onze zorgverlening en wellicht een klacht heeft. Mocht dit zo zijn, vernemen wij dit graag van u.

Het is een wettelijk recht om een klacht te kunnen indienen. Ook is wettelijk voorgeschreven dat de klacht op een correcte wijze door de zorgaanbieder, de KneeClinic, wordt behandeld. Wij willen ter bevordering van dit recht onze  cliënten duidelijkheid verschaffen over het proces van het indienen van een klacht.

De KneeClinic heeft haar klachtenafhandeling uitbesteed aan de onafhankelijke klachtencommissie ‘Klachtencommissie Extramuraal Medisch Specialist‘ (klachtencommissie EMS). Dit is een stichting die de klachtopvang in het kader van de ‘Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector’  waarneemt voor met name zelfstandige behandelcentra. Er is informatie beschikbaar op welke manier de patiënt contact kan opnemen met de klachtencommissie EMS. De leden in deze onafhankelijke klachtencommissie zijn:

– Mr. D.J. Keur, president van het gerechtshof Leeuwarden

– Dr. R. Karim, plastisch chirurg verbonden aan het OLVG te Amsterdam

– E. Visser, directeur van de PatiëntenAcademie

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om direct bij de Kneeclinic een klacht in te dienen. Op deze manier kan er adequater worden gereageerd op klachten en uitingen van onvrede die vanuit patiënten worden geuit.

U kunt uw klacht via de volgende kanalen bij de Kneeclinic kenbaar maken:

–       Klachtencommissie@kneeclinic.nl

–       Via het callcenter (020-3090161)

–       Onvrede bij de patiënt op de poli of OK

–       Direct aan de manager patiëntenzorg

–       Per post

Uw klacht zal binnen de Kneeclinic op de volgende manier behandeld worden:

–       Alle klachten en uitingen van onvrede zullen direct worden doorgestuurd naar de manager patiëntenzorg.

–       De manager patiëntenzorg maakt een notitie van de klacht en zal waar mogelijk zorgen voor directe afhandeling.

–       De klachten en uitingen van onvrede samen met de manier hoe deze afgehandeld zijn worden doorgestuurd naar de kwaliteitsmanager. De kwaliteitsmanager neemt alle klachten en uitingen van onvrede op in het klachtenregister.

–       Het klachtenregister dient als input om de zorgprocessen binnen de Kneeclinic continue te blijven verbeteren.

Geschillencommissie

Komt u er met ons niet uit? De KneeClinic is aangesloten bij de geschillencommissie van het ZKN. De volgende link verwijst u naar de geschillencommissie;                                                                        https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zelfstandige-klinieken/