KneeClinic streeft naar een contract met iedere zorgverzekeraar in Nederland.

Onze zorg valt onder basiszorg ongeacht of u nu een restitutie- of naturaverzekering (soms ook budgetpolis genoemd) heeft. Dat betekent wel dat eerst het eigen risico van uw zorgverzekering moet worden opgemaakt net zoals bij een behandeling in ieder regulier ziekenhuis in Nederland.

Wij adviseren iedereen een restitutiepolis af te sluiten. Dit is een paar euro per maand duurder dan een naturapolis. Met een restitutiepolis kunt u namelijk bij iedere zorgaanbieder terecht, ongeacht of deze een contract met de desbetreffende verzekeraar heeft afgesproken of niet.

In 2018 heeft KneeClinic met de meeste verzekeraars een contract, behalve met CZ en VGZ. Voor patiënten met een budget- of naturapolis bij CZ of VGZ en een van hun labels, zoals Unive heeft dat de volgende consequenties. In geval van een budget- of naturapolis bij CZ en VGZ/Unive vergoeden deze twee verzekeraars minder dan onze basistarieven.
In dat geval ontvangt U van ons daarom een aanvullende factuur. Bij een behandeltraject met meerdere afspraken, behandelingen of operaties ontvangt u een eindafrekening. Het kan even duren voordat u die ontvangt. Dit bedrag is het verschil tussen wat CZ en VGZ vergoeden en de basistarieven van KneeClinic. Dit bedrag dient u zelf bij te betalen. Uiteraard vertellen wij van tevoren wat de verwachte kosten bij benadering zullen zijn. Omdat de vergoedingen per polis kunnen verschillen, is het vaak niet mogelijk het exacte bedrag vooraf te noemen.

Voor patiënten met een restitutiepolis bij CZ of VGZ heeft dit geen consequenties: de behandeling wordt in zijn geheel door de zorgverzekeraar vergoed, behoudens het eigen risico.
Indien u zich bij ons inschrijft kunnen wij samen met u kijken wat uw specifieke situatie is. Dit is van kracht voor alle patiënten die zich vanaf 15 augustus 2018 inschrijven.

KneeClinic heeft een contract met Zilveren Kruis, Multizorg, Menzis en DSW waaronder de volgende zorgverzekeringen vallen:

Bent u tevreden over onze zorg? Meld het alstublieft aan uw zorgverzekeraar. Hiermee ondersteunt u ons in het duidelijk maken voor wie wij het doen: voor u.