Focusklinieken hebben de aandacht van patiënten. Specialisten focussen zich op de diagnostiek en behandeling van complexe en vaak ook ernstige aandoeningen waarbij specifieke deskundigheid is vereist. De specialist werkt niet alleen met specifieke diagnostische kennis, maar ook volgens een specifieke methode.

Wij zijn ervan overtuigd dat we de specialistische zorg van de knie beter kunnen leveren dan een algemeen ziekenhuis. Dit door slimme overlegstructuren, verdere subspecialisatie, toegewijde protocollen en de dagelijkse feedback die wij van onze patiënten krijgen.

U ondervindt daar als verzekeraar geen nadeel van. Een patiënt die voor ons kiest, zal die kosten niet in een algemeen ziekenhuis maken. Uw totale schadelast zal eerder dalen dan stijgen.

De KneeClinic wil graag groeien, helaas kunnen zorgplafonds hierbij in de weg staan. Gelukkig merken we dat er geleidelijk aan verruiming van de plafonds komt. Wij willen graag samen met onze zorgverzekeraars een traject ingaan waarbij we meer voor de verzekerden kunnen doen. Dit doen we samen en dus gecontroleerd. Wij kunnen zorg voor een betere prijs aanbieden dan een algemeen ziekenhuis.

U bent van harte uitgenodigd hierover met ons van gedachten te wisselen. Neem contact op met Caroline Bruggink algemeen manager van de KneeClinic: bruggink@kneeclinic.nl