Focusklinieken hebben de aandacht. Patienten vinden ons natuurlijk door mond-tot-mond reclame, maar ook omdat ze terecht denken dat als je gefocused bent op een deel van het lichaam, je daar ook beter in bent.

WIj vinden dat we de specialistische zorg van de knie beter kunnen leveren dan een algemeen ziekenhuis. Dat doen we door slimme overlegstructuren, verdere subspecialisatie en toegewijde protocollen. Dat komt uit allerhande metingen. Maar vooral uit de dagelijks feedback die wij van onze patienten krijgen.

U hebt daar als verzekeraar geen nadeel van: een patient die voor ons kiest, zal die kosten niet in een algemeen ziekenhuis maken. Uw totale schadelast zal eerder dalen dan stijgen.

De KneeClinic wil graag groeien. Plafonds zijn daarbij zeer remmend. We merken dat er geleidelijk aan verruiming van de plafonds komt. Wij willen graag samen met onze zorgverzekeraars een traject ingaan waarbij we meer voor hun verzekerden kunnen doen. Samen, en dus gecontroleerd.

En ja, dat kunnen we voor een betere prijs doen dan een algemeen ziekenhuis.

U bent van harte uitgenodigd hierover met ons van gedachten te wisselen. Neem contact op met Roderck Thole algemeen manager van de KneeClinic: thole@kneeclinic.nl